zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy (CLRAE) schválil Memorandum k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom

  Apríl 2nd,2015 Posted in Články, Správy, Zo sveta

  V Memorande sa zdôrazňuje, že jedným z najdôležitejších výsledkov víťazstva nad fašizmom bolo založenie OSN a vytvorenie moderného systému medzinárodného práva, demokracie a ľudských práv.

  Dokument vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokusmi o revíziu výsledkov 2. svetovej vojny a akýchkoľvek foriem glorifikácie nacistického hnutia. Memorandum vyzýva miestne a regionálne orgány, aby podnikali opatrenia a kládli odpor oživeniu a šíreniu neonacizmu, agresívnym nacionalistickým ideológiám založeným na ideách rasovej alebo etnickej výlučnosti, ktoré ohrozujú demokratické hodnoty a ľudské práva.

  Zároveň vyzýva ctiť si pamiatku na hrdinstvo ľudí, ktorí položili svoje životy za slobodu Európy a obete vojny, nedovoľovať znesvätenie vojnových hrobov a pomníkov vojakov ZSSR a ďalších krajín protihitlerovskej koalície, zachovávať a udržiavať ich náležitý vzhľad.

  Memorandum podpísali členovia CLRAE z 22 členských štátov Rady Európy, vrátane Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Turecka, Arménska, Azerbajdžanu, Moldavska, Litvy, Estónska.  Uvedený krok je dôkazom toho, že víťazstvo nad fašizmom v druhej svetovej vojne je považované za dôležité pre iniciovanie a formovane modernej európskej a svetovej bezpečnosti.

  Plenárne zasadanie sa uskutočnilo 26.marca v Štrasburgu. Návrh memoranda predložila delegácia Ruskej federácie.

  red.

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist