zmenšiť zväčšiť text
Články
 • 9. september, Deň obetí holokaustu

  September 9th,2015 Posted in Články, Kroky do minulosti, Z domova

  holokaust 3KROKY – Dnes, 9. septembra si pripomíname 74 rokov od vydania Nariadenia č. 198, obsahujúcom základných 270 paragrafov o právnom postavení židov, tiež definovanom ako Židovský kódex. Toto výročie je jedným z najtemnejších tieňov v histórii slovenského národa.

  Vtedajší Slovenský štát v ňom spracoval právne ustanovenia o spoločenskom a hospodárskom ponížení židovského etnika. Rok na to došlo k prevozu židovského obyvateľstva do koncentračných táborov, kde bolo určené k vyhladeniu. Táto ustanovizeň odopierala principiálne občianske, náboženské a základné ľudské práva židov. U nás prijatý kódex, ktorého vzorom bolo známe nacistické “konečné riešenie židovskej otázky” bol jedným z najkrutejších vo vtedajšej Európe. Nie všetci sa však zachovali rovnako. Proti takémuto zaobchádzaniu sa postavili tak Benito Mussolini, český protektorátny prezident Emil Hácha ako i Miklós Horthy či bulharský cár Boris. Jediným, kto mal podobné zmýšľanie ako Tiso bol chorvátsky “poglavnik” Ante Pavelić. “Vidíte, ako nám ten tlstý farár posiela Židov?!” presvedčil nesúhlasiacich jasným argumentom Hitler.

  Poslanci nášho parlamentu legislatívne schválili práve 9. september ako pamätný deň obetí holokaustu. Udialo sa tak pred šiestimi rokmi v budove SND v Bratislave. Pri tejto príležitosti bolo uvedených i sto mien židov, obetí vyhladzovania, ku ktorému došlo práve prostredníctvom Židovského kódexu. Patrili medzi prvú deportačnú vlnu. Po jej prevoze do koncentračných táborov, i počas prevozu zahynulo približne 57. 000 ľudí.

  “Hoci čert ťahá káru, hlavne že sa vezie…”
  (Jozef Tiso)

  “Tento deň je sviatkom ľudskej dôstojnosti a sviatkom obnovenia pamäte” vyjadril sa pri príležitosti tohto výročia Róbert Fico na Rybnom námestí v Bratislave v roku 2002.“Naša pamäť má občas čudné diery. Preto by som rád na tomto pietnom mieste pripomenul podiel a aktívnu účasť židov na Slovenskom národnom povstaní”.

  Je neustále dôležité pripomínať si v tejto dobe, keď na našom, a nielen na našom území prekvitajú sympatie k nacizmu a fašizmu, čo sa počas hrôz druhej svetovej vojny skutočne udialo. Vytvárajú sa mýty ako napr. “Osvienčimská lož”, humánna stránka nacizmu, sklony k bagatelizovaniu a pozitívna nostalgia ku klérofašistickému Slovenskému štátu. Treba si uvedomiť, že ktokoľvek sa podieľal na stelesnení tohto Zla a ktokoľvek, kto ho schvaľuje a mieni v tejto filozofii pokračovať, je prívržencom utrpenia a bezohľadnej agresie. Preto sú takéto výročia nutné. Hoci spomienky na ich fragmenty budú vždy bolestné.

  „Pamätajte si raz navždy, že Slováci veria farárom. Tiso je farár a Tiso verí mne!“
  (Adolf Hitler)

  (dj)

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist