zmenšiť zväčšiť text
Články
 • „Smer je pravicová strana, ktorá sa od ostatných strán odlišuje len červenou kravatou svojho predsedu“

  Jún 23rd,2013 Posted in Kroky mladých

  Žije v Bratislave, no inklinuje k radikálnej ľavici. Vstúpil do SMER-SD, ale politika strany ho zakrátko sklamala, a preto je odhodlaný rozšíriť rady KSS. V čom konkrétne ho S

  MER-SD sklamal, prečo vidí v KSS väčší potenciál a ako vníma súčasnú spoločnosť mladý človek nám povie Martin Schenk (26).

  Aké sú tvoje doterajšie pracovné skúsenosti? Stretol si sa aj na pracovisku s niečím, čo ovplyvnilo tvoje politické presvedčenie?

  V r. 2005, po tom, ako som zmaturoval na obchodnej akadémii, som začal robiť u mobilného operátora, no zarábal som len okolo 11 tisíc korún mesačne. Nedalo sa z

  schenk

  toho vyžiť. Bolo nemysliteľné kúpiť si auto či byt. Z výplaty zvyšovalo len na jedlo a oblečenie podpriemernej kvality.

  Ďalej som pracoval v stavebných sporiteľniach. Táto práca sa mi páčila, n

  o z

  dalo sa mi, že firma si neváži moju prácu. Odmeny, vzhľadom k tomu, čo som priniesol firme boli nízke, úrokové zaťaženie ľudí splácajúcich úvery bolo obrovské. Na úrokoch za vklady dávala firma sporiteľom smiešne percentá. V tom som videl nespravodlivosť. Navyše nespokojní boli aj všetci z

  amestnanci, platy sa nevalorizovali. Všetky požiadavky na zvýšenie platov vedenie zamietlo s odôvodnením, že je kríza. Ak zamestnancovi aj pridali, bolo to o pár eur a dotyčný si ich musel doslova vyprosiť. Pritom mala firma aj počas krízy nadštandardné zisky.

  Čiže kapitalisti a nadnárodné firmy si nevážia ani vlastných zamestnancov, a pr

  eto sa pýtam ako si vážia svojich zákazníkov a akú majú spoločenskú zodpovednosť?

  Momentálne pracujem v banke, kde opäť vidím absolútnu nespravodlivosť v tom zmysle, že človeku za jeho ťažko nasporené peniaze dajú mizerný úrok, ktorý nepokryje ani infláciu a ešte aj túto stratu mu štát zdaní.

  Čo presne ťa priviedlo k ľavicovým myšlienkam a hodnotám?

  Zistil som, že v súčasnej spoločnosti je extrémne nerovnomerne rozložené bohatstvo. Tzn. pár percent, možno pár promile ľudí vlastní takmer všetko svetové bohatstvo a rozhoduje o živote a smrti nás všetkých. Ostatní ľudia sú odkázaní na to, aby žili zo žobráckej mzdy, z ktorej si značnú časť ukrojí štát. Dokonca aj hrubá mzda je len odrobinkou toho, čo by človek mal zarobiť. Ak by boli ľudia odmeňovaní spravodlivejšie a za to, čo naozaj urob

  ia, akú pridanú hodnotu dajú spoločnosti, tak by si mohli žiť omnoho lepšie. Vo finančnom aj materiálnom vyjadrení.

  V súčasnosti „ľavicové“ strany hlásajú, že vrstva milionárov začína zamestnancami s platom okolo 1100 eur v hrubom mesačne. Týchto ľudí zaťažujú milionárskymi daňami, zvýšenými odvodmi, ale skutoční milionári ostávajú nezdanení, nepostihnutí a môžu si ďalej vykorisťovať ľudí v tejto spoločnosti. Nikto sa nestará o to, aké milióny a miliardy eur ulievajú rôzne korporácie a nadnárodné spoločnosti. Táto nespravodlivosť bola príčinou toho, že som sa začal sympatizovať s ľavicou.

  Viem, že si najprv vstúpil do SMERu. Prečo práve do tejto strany a 

  kedy približne to bolo?

  Bolo to v roku 2010, na začiatku vlády Ivety Radičovej. Vláda v tom čase chcela znížiť stavebnú prémiu z už aj tak úbohých 66 eur a to ma práve nakoplo k angažovaniu sa. A prečo SMER? Bola to jedna z najväčších ľavicových strán. Bola známa. Mala pekné heslá, pekné slová, chceli pozdvihnúť strednú vrstvu a chudobných ľudí. Chceli, aby ľudia konečne začali žiť na nejakej úrovni a chceli rovnomernejšie prerozdeliť bohatstvo spoločnosti smerom k majorite. Čiže zobrať sprivatizovaným monopolom, bankám, firmám s obrovskými ziskami a zisk, čiže to, čo im ľudia vyprodukovali a zaplatili, zdaniť  a prerozdeliť medzi ostatných vo forme nejakých sociálnych výhod.

  Navyše, mal som pocit, že známa a populárna strana dokáže veci zmeniť. Stran

  a za ktorou ľudia idú. Fico sa mi javil ako líderská osobnosť aj keď napríklad na líderstvo Mečiara nemal. Javil sa mi ako osobnosť, ktorá by mohla v tejto spoločnosti niečo zmeniť.

  Hovoril si, že SMER chcel ľuďom pomôcť. Chcel, alebo to len hlásal?

  Smer to iba hlásal. Čo sa týka praktických zlepšení života bežného človeka, nenastalo ani jedno zlepšenie. Každá jedna novela, reforma, zákon smerujú len k zhoršeniu života bežného človeka. Všetko, čo parlament prijíma je k zhoršeniu života bežných ľudí na Slovensku.

  Ako vyzerala tvoja angažovanosť v SMERe?

  Jedine na komunálnej úrovni – účasť vo volebných komisiách, stretnutia klubu, napríklad v domove dôchodcov. Na schôdzach sme dostávali zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na preštudovanie. Radový člen má možnosť angažovať sa len na komunálnej úrovni.

  Dostávali ste možnosť vyjadriť sa k tomu, čo robí vedenie Smeru v celoslovenskej politike?

  Hovoriť sa o tom aj hovorilo, ale neriešilo sa to.

  Prečo členstvo v SMERe nenaplnilo tvoje očakávania?

  Zistil som, že SMER je pravicová strana, ktorá sa od typicky pravicových strá

  n odlišuje iba červenou kravatou predsedu a nejakými heslami. Reálne, pre zlepšenie života bežných ľudí, nespravil nič.  V prvej vláde síce SMER zaviedol vianočné žobračenky pre dôchodcov, z ktorých si ale nemôžu spraviť ani podpriemerný nákup v najlacnejšom supermarkete.

  Uvedomil som si, že za tou veľkou stranou stojí podnikateľská loby a oligarchia, ktorá presadzuje svoje záujmy, a že heslá strany nemusia byť až také úprimné, ako sa na prvý pohľad zdali. Navyše, sú to výhradne ľudia z podnikateľského prostredia, ktorí majú šancu v strane niečo ovplyvňovať. Radový člen nemá šancu ovplyvniť nič a je držaný dole, v kluboch a na komunálnej úrovni.

  Takže potom si sa začal obzerať po ďalších ľavicových stranách?

  Áno, vzhľadom k môjmu ľavicovému zmýšľaniu a ateistickému presvedčeniu som prirodzene inklinoval ku komunizmu. Samozrejme, vplyv malo na to, aj to, že v minulosti sa mnoho rodinných príslušníkov angažovalo v komunistickej strane. A nakoniec, veľa ľudí, aj z vyššej strednej vrstvy, mi hovorí, že v minulosti sa žilo lepšie.

  Kto z vyššej strednej vrstvy ti to napríklad tvrdí?

  Napríklad riaditelia niekoľkých pobočiek bánk.

  Čiže SMER ťa sklamal, začal si sa rozhliadať po iných stranách, prišiel si ku KSS. Aké faktory ťa ovplyvnili v tom, že si si povedal, že sa chceš angažovať v KSS?

  Prečítal som si webové stránky KSS, prišiel som na stretnutie s predstaviteľmi strany a videl som ich aktivity. Videl som, že aj napriek nízkemu rozpočtu dokázali spraviť pomerne viditeľnú kampaň. Aj keď nedostali priestor v médiách bolo vidno, že sú aktívni. A značka komunizmu je pre mňa značkou, ktorou by sa mal politický život uberať.

  Čo si sľubuješ od vstupu do KSS? Ako by si vedel strane pomôcť?

  Pomôcť by som chcel najmä robením osvety medzi ľuďmi, jednoduchou formou im vysvetliť prečo a ako sú vykorisťovaní. Ako by sa to dalo zmeniť. Angažovať sa  v odborovej organizácii. Písať, blogovať, robiť reklamu našim  myšlienkam aj na internete, lebo internet je zatiaľ ešte slobodná forma vyjadrovania sa. A nemám problém robiť túto formu propagácie pod svojim menom.

  V čom má podľa teba KSS väčší potenciál alebo výhodu ako SMER?

  Je to strana, ktorej hodnoty a politické presvedčenie mali ľudia možnosť zažiť. Každý človek si vie predstaviť, čo pod touto značkou môže od nej očakávať. A tým pádom je ľahko čitateľná pre ľudí.

  A čo nevýhody?

  Jedinou nevýhodou je to, že KSS je malá strana, ktorá sa musí dostať na povrch. Musí sa dostať do povedomia. Ľudia ju musia podporovať a následne aj voliť.

  Ako vnímaš, čo by mladý človek, súčasnú spoločnosť – krízu, kapitalizmus, protesty…?

  V tomto systéme je umožnené minorite extrémne zbohatnúť a majorita si musí stále viac a viac uťahovať opasky. Ľudia nemajú šancu dôstojne žiť. Kríza kapitalizmu je v tom, že už nemajú za čo kupovať bežné veci, strácajú šancu bývať, uplatniť sa, rozvíjať svoj talent. Kríza kapitalizmu je aj v obrovskej nadvýrobe nekvalitných vecí, ktoré sú ľudia vzhľadom k nízkym príjmom nútení uprednostňovať pred kvalitnými.

  Ľudia ale vo svete vyjadrujú svoju nespokojnosť protestmi, štrajkami a demonštráciami. Majú podľa teba tieto protesty budúcnosť?

  Budúcnosť majú, ale či tieto protesty povedú k zmene, o tom nie som presvedčený, lebo tu chýba líder a jasná vízia. Protestujúci sú rozpoltení. Potrebujeme osobnosť, ktorá by dokázala strhnúť masy, no zároveň by sa nebála pre ne aj obetovať. Napríklad ísť do väzenia. Ďalej by mal mať schopnosť jednoduchým spôsobom vysvetliť ľuďom v akom marazme žijú, ako sú im vymývané mozgy.

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist