zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov

  Október 31st,2014 Posted in Články, Video, Z domova

  Ku koncu tohto týždňa je jasné, že jeho najvýznamnejší deň bol ten prvý. A zďaleka nebol významný len v rámci tak krátkeho časového úseku. Podľa slov docentky Dilbar Alijevy, hlavnej organizátorky konferencie “Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov”, ktorá sa konala 27. októbra v Bratislave, nebolo na Slovensku zorganizované podujatie podobného druhu a zamerania už viac ako tridsať rokov.

  Konferencia sa na radosť organizátorov stretla s priaznivým ohlasom účastníkov, ktorí si mali možnosť vypočuť príspevky prevažne mladých vystupujúcich a zapojiť sa do diskusií k nim. Úspech podujatia tak zároveň i zaväzuje uvažovať nad záujmom o Marxa, marxizmus a z neho vychádzajúce teórie, prúdy, či koncepty v kontexte možného pokračovania podujatí tohto druhu v budúcnosti.

  Michal Frič

  Záznam z jednotlivých vystúpení si môžete pozrieť vo videu “Nezávislých” pod zoznamom vystúpení:

  1.  Dilbar Alieva (SÚ SAV): Úvodné slovo
  2.  Ľuboš Blaha, (ÚPV SAV): Teórie spravodlivosti v analytickom marxizme
  3.  Juraj Halas (FF UK): Karl Marx a filozofia vedy
  4.  Diskusia 1
  5.  Martin Nový (FSS MUNI): Systematická dialektika kapitálu jako imanentní kritika kapitalistické konceptuality
  6.  Michal Polák (MF SR): Nadprodukt, chudoba a nerovnosť
  7.  Diskusia 2
  8.  Roman Hofreiter (UMB): Dynamika kapitalizmu v niektorých súčasných ekonomických koncepciách
  9.  Peter Takáč (FF UK): Dialektika prázdna a excesu v kapitalizme
  10. Martin Kráľ (SVÚ SAV, Košice): Hľadanie zmyslu neoliberálnej ekonomickej slobody
  11. Diskusia 3
  12. Miroslav Tížik (SÚ SAV): Marxistická kritika náboženstva medzi socializmom a kapitalizmom
  13. Michal Frič (FF UK) : Heglovo dedičstvo v marxizme ako prekážka jeho súčasnej recepcie
  14. David Kostlan (SÚ SAV): Postmarxistické tendencie v súčasnej kritickej pedagogike
  15. Záverečná diskusia

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist