zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Pokým trvá blokáda Kuby vzťahy s USA sa nemôžu normalizovať

  Marec 9th,2015 Posted in Články, Rozhovory

  kub_velvyslEkonomické a hospodárske zmeny začaté Raúlom Castrom prinášajú prvé viditeľné výsledky. Zmeny však nastávajú aj vo vzťahoch „ostrova slobody“ s USA – po dlhých rokoch boli obnovené diplomatické styky medzi jednotlivými krajinami a svoju zásluhu má na tom aj pápež František. Viac redakcii Krokov povedala pani veľvyslankyňa Kuby na Slovensku Loipa Sánchez Lorenzo.

  Prezident Raúl Castro krátko po svojom nástupe do funkcie ohlásil viacero ekonomických zmien týkajúcich sa súkromného vlastníctva malých podnikov. Ako tieto zmeny prebiehajú?

  Bolo to vlastne rozhodnutie uskutočnené na poslednom kongrese Komunistickej strany, na ktorom bolo definované, že na vylepšenie socialistického modelu je nutné urobiť konkrétne zmeny s vedomím, že nebudú proti socializmu, ale naopak, na skvalitnenie socialistického systému. V celej krajine prebehlo menšie referendum, v ktorom mal každý občan právo vyjadriť sa, ako by si predstavoval konkrétne zmeny, čo sa týka hospodárskeho modelu. Tieto body boli neskôr prerokované na straníckom kongrese. Na ňom bolo dohodnuté, že treba začať s danými reformami.

  Nasledovala celonárodná konferencia, na ktorej bolo definovaných 360 bodov, kde treba urobiť nejaké zmeny. Pravdaže, návrhov na zmeny je veľmi veľa, z čoho vyplýva, že nie je vôbec jednoduché, aby sa aplikovali do reality. Napríklad doteraz existujú dve meny. Jedna je kubánske peso a druhá mena je definovaná ako kubánske konvertibilné peso. Jedným z hlavných návrhov je dosiahnuť jednotnú menu. Zatiaľ na takýto krok nie sú vhodné podmienky. Napríklad spomínaný malý súkromný sektor, v ktorom si je možné kúpiť domy či autá je možné zaviesť, no zredukovanie štátneho sektoru, ktoré by bolo následkom zväčšenia sektoru súkromného nie je krokom, ktorý sa dá aplikovať jednoducho. Tento krok sa aplikuje už tri roky a stále nie je v štádiu ukončenia. Všetko štátne patrilo pod jednotlivé ministerstvá. V súčasnosti, i keď ešte sú to stále štátne podniky, pracujú na tom, aby dosiahli autonómnosť a nepatrili priamo ministerstvám. U nich musia byť posudzované výsledky, parametre, ktoré spĺňajú to, ktoré podniky sú schopné podmienky na vyvážanie tovaru spĺňať a pre podniky, ktoré tohto schopné nie sú. Socialistický sektor preto pretrváva i naďalej, lebo do neho patria strategické podniky, veľké podniky dôležité pre štát ako taký. Podniky, ktoré nemajú takýto charakter môžu byť v súkromnom sektore. Je to krok, ktorý má zamedziť zbytočnému ekonomickému zaťažovaniu štátu.

  Z toho vyplýva, že do súkromného vlastníctva, resp. živností prejdú subjekty, ktoré majú charakter služieb. Štát sa teda nemusí starať o živnostníkov, ale môže sa sústrediť na strategické podniky. Momentálne je na Kube viac ako 600 000 podnikateľov, prevádzkujúcich malé živnosti, čo tvorí asi 15% z HDP. V pláne je, aby tento sektor dosiahol približne polovicu HDP. Z toho vyplýva, že Kuba sa snaží o to, aby sa ekonomický sektor stal efektívnejším.

  Sú už viditeľné aj konkrétne pozitívne výsledky?

  Viditeľné je to práve existenciou daného počtu podnikateľov. Patrí sem napr. doprava, nákladná doprava a podobne. Medzi tieto subjekty patria aj malopoľnohospodári, ktorí predávajú svoje produkty v rámci cestovného ruchu. Stále sa to však netýka strategických podnikov, ktoré sú stále pod patronátom štátu. Kuba nemieni nikdy sprivatizovať zdravotníctvo, štátnu dopravu, železnice, školstvo… Tieto vždy zostanú štátnymi.

  Niektorými africkými krajinami zmieta epidémia eboly. Kuba do týchto krajín vyslala okolo 480 lekárov. Viete o ich misii povedať viac? Jeden z lekárov sa dokonca ebolou aj nakazil.

  Áno, je to pravda, ale už je vyliečený. Keď vypukla epidémia eboly, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila celosvetovú kampaň na boj proti tejto nákaze, veľa štátov sa zúčastnilo materiálnou pomocou. Kuba sa rozhodla priamo na miesto poslať lekárov, pretože ostatné štáty radšej poslali skôr finančnú pomoc, ako priamo svojich odborníkov. Pochopiteľne, v danej oblasti sú lekári aj z iných štátov, no je to neporovnateľné množstvo oproti počtu lekárov z Kuby. Bolo ich takmer päťsto a stále v Afrike pôsobia. Pracujú priamo pod Svetovou zdravotníckou organizáciou a spolupracujú samozrejme aj s ostatnými lekármi, bojujúcimi s nákazou eboly. Hlavnou motiváciou WHO však bolo, aby mali k dispozícii čo najviac lekárov, ktorí by sa mohli postaviť zoči-voči takejto veľkej pohrome, ktorá už má na svedomí okolo sedemtisíc obetí.

  Kubánsky lekár, ktorý sa nakazil bol prevezený do Ženevy na liečbu. Na Kubu sa vrátil ako zdravý, i keď tvrdí, že je ešte v reoperačnom štádiu, ale chce sa čo najskôr vrátiť do Afriky, pretože je presvedčený že musí dokončiť to, čo začal.

  Koncom decembra oznámil americký prezident Barack Obama zámer reštartovať vzťahy kub_velvy1s Kubou. Čo od tohto vyhlásenia očakáva vláda v Havane?

  Rokovania prebiehali tajne už rok, v Kanade. Boli to tajné rozhovory medzi vládami Kuby a USA a veľmi im pomohol pápež František. I keď dôvodom rokovaní bolo očakávanie zlepšenia vzťahov medzi Kubou a USA, hlavným dôvodom zo strany Kuby bolo dosiahnutie oslobodenia troch Kubáncov z tzv. kubánskej päťky. Ide o piatich antiteroristov väznených 16 rokov v USA. Dvaja z nich sa už na Kubu vrátili. Jeden z nich mal zotrvať vo väzbe ešte do r. 2021, ďalší mal trest odňatia slobody na doživotie a tretí na dve doživotia plus 14 rokov.

  Vzhľadom na to, že všetky právnické kroky už boli vyčerpané, a že týmto spôsobom sa ich vyslobodenie nedosiahlo, jediným spôsobom ako dosiahnuť ich oslobodenie boli politické rokovania. Záujmom USA bolo oslobodenie ich tajného agenta pracujúceho v organizácii USaid, ktorá ho vyslala, aby nosil na Kubu materiály „disidentom“, ako aj ďalšieho tajného agenta, ktorý pracoval na Kube.

  Zdá sa, že dané rokovania pokročili tak dobre, že sa nezastavili iba pri rokovaniach o výmene uväznených, no začalo sa v nich hovoriť i o oživení diplomatických vzťahov medzi Kubou a USA. To neznamená, že sa vzťahy začali automaticky normalizovať. Zatiaľ sa len formálne obnovili diplomatické vzťahy. Normalizácii vzťahov bráni veľká prekážka, a tou je blokáda zo strany USA. Blokáda spôsobila, že neexistujú tradičné obchodné a hospodárske vzťahy, a kým táto blokáda bude existovať, normalizácia vzťahov medzi Kubou a USA nie je možná. Táto téza je jedným z piatich bodov, o ktorých hovoril prezident Raúl Castro. Ďalšími dôvodmi prečo sa zatiaľ vzťahy nemôžu normalizovať, sú podľa Castra rozdielnosti v zahraničnej politike, rozdielnosti v chápaní suverenity štátu, v rozdielnostiach názorov o princípoch demokracie a problémom je i to, ako sa stavajú USA ku kubánskym emigrantom – Kubánec dostane oveľa ľahšie povolenie na pobyt v USA, ako emigranti z iných štátov.

  Do akej miery by mohlo prísť oteplenie vo vzájomných vzťahoch, ak vezmeme do úvahy fakt, že americký prezident musí pre tento krok nájsť podporu v Kongrese, ktorý ale ovládajú republikáni?

  Zo strany Kuby sa nedá hovoriť priamo o tom, ako pripravujú danú realizáciu USA, pretože to je hlavne ich interná záležitosť. Čo sa nedá poprieť je, že Obamovo rozhodnutie bolo veľmi odvážne, lebo rozhodol v rámci svojich prezidentských kompetencií. Pretože keby to išlo konvenčnou metódou, cez Kongres, k daným rozhovorom by neprišlo, aj vzhľadom na to, že po decembrových voľbách majú republikáni v Kongrese väčšinu. Prezident nemal možnosť pristúpiť k normálnym krokom, aby sa tieto diskusie realizovali, hlavne kvôli tomu, že republikáni sú voči Kube veľmi nepriaznivo naklonení. Kubánsko-americká lobby je totiž veľmi silná. Občania USA s kubánskymi koreňmi majú veľmi silné pozície tak v senáte, ako i v parlamente.

  Barack Obama môže v rámci svojich prezidentských kompetencií nájsť krok, ako niečo v blokáde zmierniť, no zrušiť ju nemôže pretože blokáda je už v USA uzákonená Kongresom USA a jeho republikánskou väčšinou. Vzhľadom na to, že už začala v Spojených štátoch predvolebná kampaň na voľby v r. 2016, republikáni otvorene vyhlásili, že túto blokádu v žiadnom prípade nezrušia.

  Nedávno sa uskutočnila medzi USA a Kubou výmena väzňov a domov sa po dlhých rokoch vrátili zvyšní traja muži tzv. Kubánskej päťky. Máte konkrétnejšie informácie o ich návrate?

  Prišli v poriadku, aj keď, samozrejme, momentálne prechádzajú lekárskymi prehliadkami, pretože boli vo väzení šestnásť rokov. Veľa rokov nemali možnosť vidieť svoju rodinu. Manželky dvoch z nich ich nemohli za posledných desať rokov vôbec navštíviť, lebo by nedostali vstupné víza. Momentálne  sa stretávajú s rodinami a národom, pretože celý národ žije návratom týchto bývalých väzňov.

  kub_velvy_2Jednému z nich, Hernandovi, sa nedávno, práve na Troch kráľov, narodila dcéra, takže už môže byť s ňou a jeho rodinou. Antonio písal vo väzení aj básne, vzhľadom na to, že má poetického ducha. Ramón zobudil hneď ako prišiel na Kubu svoju manželku, aby si išli spolu pozrieť východ slnka. Antonio, najmladší z väzňov bol fyzicky najmenej disponovaný, takže sa snaží dať momentálne po zdravotnej stránke dokopy. Psychicky je však v poriadku.

  Všetci boli v televízii pozvaní k okrúhlemu stolu, kde rozprávali o svojich skúsenostiach a o svojom živote za posledných šestnásť rokov. S nimi sa snažili spolupracovať ešte predtým, ako sa infiltrovali do kubánsko-amerických teroristických organizácií viacerí, no práve títo piati sa nedali zlomiť, i keď vedeli, že za to budú tvrdo potrestaní, i v prvých momentoch, keď už boli uväznení. Tam sa snažili na nich rôznymi cestami pôsobiť, aby ich osobnostne zničili a zlomili. Ak požiadali o ošetrenie v prípade náhleho ochorenia, pred ich očami im ich žiadosť roztrhali. Za každý bezvýznamný čin im dávali samotky, pričom tieto samoväzby trvali približne sedemdesiat dní bez akejkoľvek komunikácie a každý z nich bol v inom štáte USA a v inom väzení. Tieto rozhovory sa v detailoch prerokúvajú tiež s kubánskymi diplomatmi na najvyššej úrovni. No súhrnný materiál ešte stále nebol kompletne dodaný. Pre nich samotných je najdôležitejší fakt, že už nechcú na prežitých šestnásť rokov väzenia spomínať, že je to minulosť a že chcú žiť normálnym životom.

  V októbri ste sa zúčastnili festivalu v Babinej, v okrese Zvolen. Aké dojmy vo Vás zanechalo toto podujatie?

  Bol to prvý kubánsko-slovenský festival, ktorý podnietil zvolenský klub Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku. Tento klub je veľmi aktívny. Na Slovensku je zatiaľ osem klubov, napr. v Prešove či Liptovskom Mikuláši. Zvolenský klub sa rozhodol uskutočniť tento festival, s čím veľvyslanectvo veľmi súhlasilo a toto podujatie podporilo. Uskutočnilo sa to pri výročí založenia Babinej Na podujatí boli piati starostovia jednotlivých obcí z celého Podpoľania i prednosta okresu Zvolen.

  My sme boli veľmi spokojní, pretože účasť bola skutočne veľmi bohatá. Prišlo asi päť autobusov zo zvolenskej organizácie žien, varilo sa, tancovalo… Na podujatí boli i členovia KSS. Bola som veľmi unavená, no aj veľmi šťastná. Táto akcia bola dobre spopularizovaná, mala dobrú propagáciu a okrem toho, sú tam veľmi dobrí ľudia. Účinkovala tam kubánska hudobná skupina, hudobníci z Podpoľania, čo sa týka gastronómie, bola zastúpená tak kubánska, ako i slovenská kuchyňa z daného regiónu, predvádzali sa predmety ľudovej tvorivosti z oboch krajín. Dokonca si doniesli i kubánske artefakty priamo z Viedne. Malo to taký úspech, že dnes doslova medzi sebou bojujú, kde sa takéto podujatie tohto roku uskutoční. Najnovšie informácie hovoria o Detve. Akcia sa bude konať v máji, pričom je veľkou výzvou, aby bola ešte lepšia, ako bola minuloročná v Babinej.

  V západnom svete, dokonca i na Slovensku je v médiách vedená tvrdá propaganda, kde je Kuba vykresľovaná v negatívnom svetle. Ako je zrejmé i z festivalu, medzi obyčajnými ľuďmi takéto názory nepanujú.

  To najlepšie, čo na Slovákoch je, že si prečítajú noviny a neberú ich príliš vážne (smiech). Ak mienkotvorné médiá uvedú niečo o Kube, je to len v negatívnom svetle, no zdravý sedliacky rozum a inteligencia Slovákov ich vedia nasmerovať čomu veriť majú a čomu nie.

  Rozhovor viedol

  Artur Bekmatov

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist