zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Rusko vypovedalo zmluvu

  Marec 13th,2015 Posted in Analýzy, Články, Zo sveta

  ruske_zbraneAk by slovenské média boli ozaj objektívne, nemohli by si nevšimnúť  pozoruhodnú správu, takmer senzáciu. Rusko definitívne odstúpilo od Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (CFE).

  O akú zmluvu ide?

  Zmluva bola podpísaná ešte v roku 1990 v Paríži a to 16 krajinami NATO a 6 krajinami Varšavskej zmluvy (Bulharsko, Československo, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, ZSSR). Táto zmluva stanovovala rovnováhu konvenčných (nejadrových) ozbrojených síl na obidvoch stranách súperiacich vojensko-politických zväzkov na nižšej úrovní. V zmluve sa ohraničovalo aj rozmiestnenie konvenčných zbraní pozdĺž hraníc vojenských blokov. Toto vytváralo garancie pre NATO a VZ pred nečakaným  úderom jeden na druhého.

  Podľa uvedenej zmluvy, v európskom priestore (od Atlantiku po Ural) mohli mať obidva zväzky – NATO a VZ, rovnaké množstvo konvenčnej (klasickej) výzbroje. V celkovom množstve výzbroj nesmela prekročiť: 40 000 tankov, 60 000 obrnených vozidiel, 40 000 delostreleckých zbraní kalibru 100mm a viac, 13 600 bojových lietadiel, 4000 úderných vrtuľníkov.

  Po rozpade Varšavskej zmluvy a ZSSR sa situácia v Európe zásadne zmenila. Bývalé republiky Sovietskeho zväzu sa osamostatnili aj so svojimi armádami. Museli byť stanovené kvóty na ich klasickú výzbroj. Rusko to urobilo v roku 1992. Azerbajdžan a Gruzínsko to neurobili. Litva, Lotyšsko a Estónsko sa vôbec odmietli pripojiť k CFE.

  Potom, keď bývali spojenci ZSSR vo Východnej Európe vstúpili do NATO, Severoatlantická aliancia začala dosahovať v konvenčnej výzbroji na európskom  teritóriu prevahu nad Ruskom 10-15 krát.

  V roku 2007 ruský prezident Putin vyhlásil možnosť moratória na plnenie zmluvy CFE zo strany Ruska, pretože USA plánovali rozmiestniť svoje systémy protiraketovej obrany v Česku a v Poľsku. Rusko vyhlásilo podmienku: bude pokračovať dodržiavať Zmluvu… len za podmienky, ak NATO zníži svoju prevahu v ozbrojených silách v Európe, ktorú Severoatlantický pakt dosiahol v dôsledku svojho rozšírenia. NATO tieto návrhy ignorovalo.

  V lete 2007 Moskva pozastavila svoju účasť v CFE, pretože Zmluva… stratila svoj zmysel. Rusko však zo zotrvačnosti pokračovalo v účasti na samitoch krajín – účastníkov Zmluvy, pretože dúfalo, že NATO predsa len vyjde v ústrety a  bude súhlasiť vyrovnať ozbrojené sily v Európe.

  Prešlo takmer 8 rokov a nič sa nezmenilo. Až teraz v marci 2015 sa Rusko rozhodlo definitívne odstúpiť od Zmluvy a prestať sa zúčastňovať aj na summitoch Spoločnej konzultačnej skupiny.

  Napriek tomu, že NATO už dosahovalo obrovskú prevahu nad Ruskom v Európe, ešte dopĺňalo bojovú techniku pre svojich spojencov pri hraniciach s Ruskom. Keď sa začala kríza v Ukrajine, USA začali presun tankov a bojových brigád do pobaltských republík, Poľska, Rumunska a chystajú sa poskytnúť zbrane aj Ukrajine.

  Pretože NATO aj tak nedodržiavalo Zmluvu o konvenčných ozbrojených silách v Európe, Rusko v podstate nemá čo stratiť. Prestane tu pôsobiť aj akýsi „morálny“ faktor. Predstavitelia NATO strácajú právo ukazovať na Rusko, kde a v akom počte má Rusko tanky, dela, lietadlá. Teraz už, bez ohľadu na NATO, bude môcť Rusko upevňovať svoje vojenské zoskupenia od Uralu do Kaliningradu, od Kaukazu po Murmansk.

  Bude zaujímavé sledovať, ako bude na tento krok reagovať Európa.

  Aj keď podľa doterajších skúsenosti je možné predpokladať, že európski politici sa budú tváriť a vyjadrovať, že to Rusko porušilo zmluvu a svojimi opatreniami dokazuje, že sa chystá na vojnu. A naši (rozumej slovenskí) „papagáji“ to budú horlivo opakovať.

  Pavol Suško

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist