zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Po 15 rokoch Rusko prvýkrát prestalo byť závisle od dovozu potravín

  December 30th,2016 Posted in Články, Prečítali sme, Zo sveta

  48432_53_33000_1Podľa expertky na agropriemyselný komplex a bývalej ministerky poľnohospodárstva Jeleny Skrynnik, Rusko sa prvýkrát po 15 rokoch zmenilo z krajiny, ktorá dovážala potravinárske produkty na krajinu, ktorá „kŕmi“ iných. Uviedla to v rozhovore pre kp.ru (internetová Komsomolská pravda).

  V úvode pripomenula, že aj vo svojom poslaní Federálnemu zhromaždeniu prezident Vladimír Putin vyjadril, poľnohospodárstvo už nie je nejakou čiernou dierou, ale úspešným odvetvím, ktoré kŕmi krajinu a získava medzinárodné trhy.

  Táto krátka charakteristika však odráža globálne zmeny, ktoré sa uskutočnili v odvetví nielen za posledné obdobie, ale celkom za pätnásť rokov.

  Na začiatku rokov 2000 Rusko dovážalo 1,5 milióna ton pšenice, dnes vyváža za hranicu okolo 35 miliónov ton obilia. Dovoz hydiny vtedy tvoril viac ako 1,5 milióna ton. Dnes ju Rusko vyváža do krajín v Afrike a na Blízky Východ, tým že zvýšilo jeho produkciu za 15 rokov šesťkrát (podľa údajov štatistiky na 4,6 milióna ton v roku 2015).

  Celkovo Rusko dovážalo do krajiny obilie, mäso a iné potraviny v objeme viac ako 7 miliard dolárov. Dnes je sebestačné v základných druhoch produkcie, vyváža obilie, mäso, cukor, rastlinný olej a aj zmrzlinu za 17 miliard dolárov. V roku 2016 bola dosiahnutá rekordná úroda obilia – viac ako 117 miliónov ton. Čo je dôležité, je zabezpečený stabilný rast vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva.

  Na otázku aké pretrvávajú problémy a aké sú ciele a možnosti rozvoja Skrynnik odpovedala: Problémov je ešte dosť. Súvisia s technológiou modernizácie, kádrovým zabezpečením, s epidemiologickou bezpečnosťou.

  Prvoradou úlohou je poskytnúť regiónom väčšiu samostatnosť v oblasti prerozdelenia štátnej podpory v agropriemyslovom komplexe, posilniť zodpovednosť pri využívaní rozpočtových prostriedkov, systémový rozvoj kooperácie. Navonok je to úloha posilniť prítomnosť Ruska na svetovom trhu s potravinárskymi produktami.

  Za jednú z dôležitých úloh považuje zvýšenie príjmov regiónov zo zvýšenia produkcie a z pridanej hodnoty, ale aj využívanie moderných technológii.

  Podčiarkla, že hlavným cieľom regionalizácie poľnohospodárstva je, aby zabezpečila stabilný sociálno-ekonomický rast v samotných regiónoch, spoľahlivú potravinovú bezpečnosť krajiny a až potom aj zvýšenie exportu.

  Takáto regionálna poľnohospodárska politika je výhodná. Efektívnosť sa dokázala. Pred šiestimi rokmi spustili ekonomicky významné programy na rozvoj mliečnej produkcie, chovu dobytka a iných pododvetví. Rozpracovali „mapy“ regiónov, sformulovali prognostické pomery surovín a produktov na prierezoch regiónov. Výsledkom bolo, že za tri roky (2009-2012) produkcia bravčového mäsa vzrástla 1,2 krát, mäsa z hydiny 1,5 krát, prvýkrát za 20 rokov sa zvýšili počty dobytka o 100 tisíc kusov. Výsledkom je, že dnes sú v niektorých regiónoch ako Tatarstan, Belgorodská oblasť, Voronežská oblasť, Krasnodarský kraj v niektorých druhoch produkcie prekročené normy sebestačnosti o 3 až 5 krát. Napríklad v Belgorodskej oblasti produkcia hydinového a bravčového mäsa vzrástla za posledných 10 rokov až 7 krát, na 1,6 milióna ton. V Kurskej oblasti tempa prírastku produkcie bravčoviny sú vyššie ako 40 percent.

  Ako sa podarilo dosiahnuť takéto výsledky – znela otázka.

  Vedúci pracovníci týchto subjektov prejavili iniciatívu, vybudovali konštruktívne vzťahy s investormi, vymedzili presné dlhodobé pravidla hry. Spustili sa nové prevádzky, tým sa v regiónoch vytvorili aj nové pracovné miesta, narástla výška odvedených daní do miestnych rozpočtov. Rozvíjajú sa najperspektívnejšie výroby a spolu s tým sa spúšťa aj rozvíjanie príbuzných výrob, vytvára sa impulz na rast malého a stredného biznisu.

  Keď bohatnú regióny, bohatne aj krajina. Ukazujú sa možnosti pružne manévrovať na lokálnej úrovni na zmeny vonkajšej a vnútornej ekonomickej konjuktúry, doplňovať federálne iniciatívy. Rozširujú sa exportné možnosti, vytvárajú sa možnosti naplno realizovať výrobný, vedecko technologický a podnikateľský potenciál regiónov a ich konkurenčné výhody.

  Pri rýchlom raste produkcie a zabezpečení náhrady za dovoz potravin sa teraz dôraz kladie na kvalitu potravín, ochranu práv spotrebiteľa a zdravia spotrebiteľa. V Doktríne potravinovej bezpečnosti je ako hlavná úloha vytýčené dosiahnutie a udržanie fyzickej a ekonomickej dostupnosti bezpečných potravín pre každého občana. V súčasnej dobe je Rusko jeden z najperspektívnejších producentov a dodávateľov ekologicky čistých, bezpečných potravinárskych produktov. 

  21.decembra 2016 

  Rozhovor viedol Valerij Rukobratskij 

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist