zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Šíriť nenávisť voči Rusom a Rusku môže byť pre Slovensko osudným

  Február 27th,2017 Posted in Články, Komentáre, Publicistika

  jalal-suleiman01Na Slovensku máta temný duch nenávisti. V prvom rade je to politická nenávisť, ktorej sme dennodennými svedkami, šíriaca sa hlavne mainstreamom. Vidíme ju na pôde Národnej rady Slovenskej republiky a na tlačových besedách jednotlivých parlamentných strán. Ak táto politická nenávisť, ktorá sa zväčšuje, zámerne dosiahne určitú hladinu, tak vedzte, že jej negatívne dôsledky na štátnych symboloch zvrchovanosti budú porovnateľné s dôsledkami trestuhodnej maďarizácie na slovenskej zemi.

  Rodová, náboženská a rasová nenávisť je čím ďalej, tým aktuálnejšia. Bujnie ako mor v stredoveku a postihuje najmä mladšiu generáciu, voči čomu nemôže byt nik ľahostajný. Charakter našej terajšej dekády je silno poznačený nenávisťou voči príslušníkom iných cirkví, cudzincom, Arabom, židom, homosexuálom, Rómom a iným. Ak si myslia na Ministerstve spravodlivosti, ako aj na Ministerstve vnútra, že ústavom boja proti extrémizmu, ktorý nemôže mať nič iné než viac-menej fašistické praktiky, tento problém nevyriešia, vedzte, že táto Slovenska elita v NR SR dosiahla svoje ďalšie bahnité dno, keď schválila novely zákonov od 1.1.2017 v tejto otázke!

  Uprostred tejto vlny xenofóbnych nálad je akákoľvek populistická aktivita politikov v záujme preferencií svojich strán. Iba skryto legitimizuje xenofóbiu a nenávisť! A to pod rúškom tohto druhu nenávisti prebieha ďaleko organizovanejšie sa šíriaca nenávisť, orientovaná proti Rusku a hlavne proti slovanskému ľudu tejto takmer susednej krajiny, ktorú my za takmer susednú nepovažujeme. Táto chorobná činnosť (dvoľte mi ju nazvať antislovanskou nenávisťou) prebieha v dvoch rovinách. Horizontálne, prostredníctvom tretieho sektora s pochybnými financiami a masmédiami rôzneho druhu, počnúc dennými, týždenníkmi ako aj prostredníctvom televíznych kanálov a rozhlasov. O to je daný fakt smutnejší, že aj verejnoprávna televízia vedome či nevedome participuje na roznášaní tejto pliagy, v podobe osudovej nenávisti. Vertikálne sa ta šíri prostredníctvom hlavy štátu, ministerstvom obrany a Generálnym štábom armády Slovenskej republiky. Aby som nebol obvinený z abstraktných taľafatiek, skúsim uviesť par príkladov. 27.2.2017 sa uskutoční v Bratislave z aktivity mimovládnej organizácie Spoločnosť pre zahraničnú politiku, konferencia s názvom “ako skrotiť červeného medveďa” (aký to typicky trápny a tragikomický názov, tak príznačný pre našu “hlavu štátu”). Prezident republiky neváha označovať Rusko za hrozbou pre Slovensko a Európu. Predstavitelia jednotlivých parlamentných strán neváhali burcovať ukrajinských fašistov počas Majdanu a po ňom. Osobne sa zúčastnili procesu štvania Ukrajincom proti Rusku. Vskutku obludné. Už si snáď nepamätajú, kto ich oslobodil spod krvavej nadvlády a tyranie nacistov pri ich úprku v roku na konci II. sv. vojny, keď sa dopustili nehoráznych zločinov na ľudskosti prostredníctvom činnosti, ktorá sa oficiálne nazýva “pálenie zeme”, kde sa bezdôvodne vraždia civilisti, a to tak deti, ako i starci, znásilňuje sa, páli sa zaživa a pod.? A priznajme si, že na tejto činnosti participovali i ukrajinskí Vlasovovci. Do pozornosti dám rozkaz ministra obrany o zaslaní 152 slovenských vojakov k ruským hraniciam. Následné schvaľovanie v návrhu zákona o ich zaslanie schválila NR SR, čo je nepopierateľným dôkazom zainteresovanosti MO SR v tomto procese. Náčelník GŠ Maxím neváha vo verejnoprávnej televízie označovať Rusko za nášho najväčšieho nepriateľa. Celá táto odsúdeniahodná vlna militarizácie je namierená proti slovanskému i neslovanskému etniku, žijúcemu v Ruskej federácii. Odporúčam sledovať tuto tému, denno-denne prítomnú v úbohom Denníku N, Sme, .týžden, TA3, Markíza… atď, atď, atď.

  Táto vlna nenávisti môže Slovensko stáť doslova a do písmena krk! Sme počtom obyvateľstva i rozmermi malá, hoci prekrásna krajina a minimálne jeden zo susedov nikdy naše hranice nemieni uznať! Vytvoriť na Slovensku podobnú atmosféru, takú ako dnes panuje v Poľsku, kde sa každý druhý Poliak domnieva, že ich zajtra Rusi napadnú je pre Slovensko osudové. Urobil to ZSSR? A pri svojej moci by jednoznačne mohol! Nie! Vždy im bol naporúdzi! Aj samotná náprava bude nesmierne tak drahá, ako v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Rusko a Rusi sú, ako sa tradične hovorí, NAŠI. Ich kultúra a jazyk sú bližšie, ako angloamerické, uzurpátorsko-imperialistické.

  Iste uznáte, ak nemáte klapky na očiach, že ma nik nedokáže obviniť z panslavizmu, keď je mojim menom Jalal Suleiman. Otvárať oči a konať je mimoriadnou výzvou, hodnou námahy Syzifa. O to viac je náš boj za mier a proti militarizácii, boj za pozitívne vzťahy s Ruskou federáciou bez nenávisti vznešeným a nezištným. Slovensko musí byť mimo tejto konfrontácie, dnes zahanbujúco prebiehajúcej medzi arogantnými krajinami Západu a Ruska. Nie je prípustné, aby sme tu trpeli základne cudzích vojsk! Zrazu zabúdate a nechcete porovnávať rok 1968 s dneškom, keď sa tu preháňajú tanky a kolóny vozidiel a naši politici na vrcholových pozíciách im ešte bez hanby mávajú vlajočkami?! Dnešok je omnoho horší a neporovnateľný. Deň za dňom sa stupňuje. Ja vravím: “Nech žije mier. Nech žije! Nech žije republika, o ktorej rozhoduje jej vlastný národ!”

  Jalal Suleiman

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist