zmenšiť zväčšiť text
Články
 • Prezident stále čelí stíhaniu polície

  Júl 25th,2018 Posted in Články, Z domova

  Prezidentská kampaň Andreja Kisku vzbudila nemalú pozornosť. Výdavky na túto činnosť boli totiž vyššie, ako povoľuje zákon. KTAG, s.r.o., ktorej je vlastníkom si nárokovala za apríl 2014 vratku DPH vo výške viac ako 146 000 € z celkových výdojov 770 000 € použitých na jeho prezidentskú kampaň.

  Tento finančný obnos je omnoho vyšší, ako je dovolené použiť pri takejto kampani. Úrady, zaoberajúce sa daňami ešte v roku 2014 prišli na to, že vratka bola nezákonná vzhľadom na to, že výdavky na kampaň neboli spoločnosti vyplatené. Prezident Slovenskej republiky neuhradil svojej firme za túto činnosť ani euro. Daňové úrady vratku vo výške 146 000 € neodobrili a vyrubili daň 14 590 €. Spoločnosť KTAG ju s oneskorením zaplatila v októbri 2014.
  V súvislosti s týmto skutkom daňový úrad podal na Andreja Kisku trestné oznámenie, no legislatívne orgány z “neznámeho” dôvodu trestné stíhanie odvolali. Prezident túto skutočnosť zamlčal, no podrobnosti o tomto trestnom čine prenikli k obyvateľstvu. To sa o nej dozvedelo vlani, na jeseň. Zastavenie vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní bolo prehodnotené prostredníctvom generálnej prokuratúry. Daný skutok, nedoplatenie DPH, označili za nezákonné a predčasné a prikázali vyšetrovanie opäť otvoriť.
  Vzhľadom na to, že nešlo o jediné podozrenie z nezákonného konania prezidenta Andreja Kisku, trestným stíhaním bol poverený vyšetrovateľ útvaru Národnej jednotky finančnej polície. Prezident je v súčasnosti stíhaný z troch nelegálnych skutkov. Ide o vratku DPH, ďalej zverejnenie daňových faktov firmy ktorej je vlastníkom, a ako posledné (dosiaľ) prípad zaoberajúci sa nehnuteľnosťami vo Veľkom Slavkove. Tieto nehnuteľnosti, ktoré boli vyvlastnené popradskému zubnému lekárovi prostredníctvom prepisu, čím sa následne stali majetkom Kisku, sú definované a vyšetrované ako podvod. Prípad je stále nedoriešený. Tak isto je to aj čo sa týka kauzy daní.
  Ako sa vyjadrilo komunikačné oddelenie Prezídia policajného zboru: „Vo veci podozrenia zo zločinu daňového podvodu bolo dňa 10. januára 2018 začaté trestné stíhanie v zmysle pokynu Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s podaným daňovým priznaním spoločnosti KTAG, ktorá si mala neoprávnené uplatniť nadmerný odpočet DPH za mesiac apríl 2014. Vec dozoruje Krajská prokuratúra v Prešove.“
  Vratka však nie je jediným nelegálnym činom, ktorým sa polícia i prokuratúra zaoberajú. Okrem nej nie sú vysvetlené ani nezrovnalosti v daniach z príjmu. Daňové úrady začali prešetrovať koncom roka 2015 aj inšpekciu daní z príjmov Kiskovej firmy za rok 2014. Resumé je, že neuznali KTAG daňové náklady v sume 136 000 €, ktoré firma dala na Kiskovu kampaň a za služby nedostala zaplatené. Následne musela firma zaplatiť za rok 2014 daň vo výške 27 000 €. Firma to zaplatila až o dva roky neskôr. Daňové úrady však skutok nenechali nepotrestaným a podali oznámenie za krátenie dane z príjmu. Orgány činné v trestnom konaní začali perzekvovať konateľa firmy, Eduarda Kučkovského. Ten daňové priznanie za rok 2014 podpísal, hoci sa Kiska vyjadril, že účtovanie výdavkov bolo dohodnuté medzi ním a jeho bratom, spolumajiteľom KTAG.

  Prečo bolo trestné stíhanie zastavené?

  Stalo sa tak počiatkom roku 2017. Prečo teda? Kiska a jeho KTAG dali verejne najavo svoju “účinnú ľútosť.” Sumu v “dobrej vôli” doplatili a podľa polície sa Kučovský a právoplatne zvolený prezident správali ako takí… ako… dobrí anjeli. Čo sa za týmto odpustkom však skrýva, prešetruje vyšetrovateľ NAKA. Slovami polície, “… vo veci podozrenia z trestného činu skrátenia dane a poistného a daňového podvodu v súvislosti s podanými daňovými priznaniami spoločnosti KTAG za obdobie január – december 2013 a január – marec 2014 vo vzťahu k DPH a dani z príjmov právnických osôb, sa vo veci vykonávajú úkony v zmysle Trestného poriadku.” Pravda môže byť však aj úplne inde.
  Čo sa týka podozrivých nákladov na prezidentskú kampaň, vyšetrovanie sa taktiež odkladá na neskôr. “Vo veci trestného oznámenia fyzickej osoby pre podozrenia súvisiace s financovaním volebnej kampane na prezidenta Slovenskej republiky v marci 2014 sa vykonávajú úkony v zmysle Trestného poriadku,” informuje polícia. Alebo, že by sa skutok zasa nestal?
  Hnilou čerešničkou na torte je to, že vyšetrovateľ NAKA chce zistiť, kto dané údaje o Andrejovi Kiskovi vyniesol na svetlo božie. Čo dodať. “Národná protikorupčná jednotka NAKA vyšetruje podozrenia na porušenia daňového tajomstva pre vyzradenie údajov KTAG z prostredia Finančnej správy Slovenskej republiky,” dodala polícia. Nuž, kde-komu máme právo “podľa zákona” nazrieť až do peňaženky, hoci voči nemu žiadne podozrenie nevzniklo, ale keď sa nepáči prezidentovi, že mu iní strkajú nos do jeho špinavej bielizne, budú pranierovaní a potrestaní viac, ako on sám. Zdôvodnenie? Hodil sa tu zákon o porušovaní ohrozovania obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva a prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Čiže ten, kto chce vedieť pravdu je zlodej. A zlodej IBA chytá nevinného zlodeja. Ktovie, dokedy sa bude táto nechutná žuvačka prežúvať v ústach národa už dosť znechuteného. Ale veď čo… Omieľanie káuz s dôkazmi úspešne spochybniteľnými sa už stalo na Slovensku snáď najobľúbenejším športom.
  (DJ)
  NhQTz8T

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist