zmenšiť zväčšiť text
ČLÁNKY
 • You are here: KROKY » Archive for the ‘Analýzy’ Category

 • Letecké opravovne v Trenčíne ruské sankcie „nepostihnú“

  September 3rd,2014 Posted in Analýzy, Články

  Ministerstvo hospodárstva nedávno uviedlo, že sankcie namierené voči Rusku sa bezprostredne dotknú troch slovenských firiem, medzi nimi aj Leteckých opravovní Trenčín. Ako bývalý náčelník, neskoršie po transformácii zariadenia, riaditeľ štátneho podniku sa pokúsim vysloviť svoj názor na stav, do ktorého sa menovaná spoločnosť môže, či nemusí dostať. Pre pochopenie súvislostí, musím začať históriou. Problémy nastali [...]

 • Neonacisti a Euromajdan

  August 6th,2014 Posted in Analýzy, Články
  ukr (2)

  Začiatkom tohto leta vyšlo druhé vydanie knihy Neonacisti a Euromajdan s podtitulom Od demokracie k diktatúre. Kniha analyzuje príčiny bezprecedentného posilnenia ukrajinského nacionalizmu a jeho vplyv na súčasné dianie na Ukrajine. Autori Stanislav Byšok a Alexej Kočetkov zároveň čitateľovi približujú históriu i súčasné pôsobenie najvýznamnejších ukrajinských extrémnych pravicových organizácií hlásiacich sa k ideológii fašizmu a [...]

 • Vplyv zlej sociálnej situácie a imigrácie na rozvoj ultrapravice

  Júl 27th,2014 Posted in Analýzy, Články
  S

  „Príďte k nám, dáme Vám prácu! Potrebujeme Vás, Vy potrebujete nás a navzájom sa obohatíme!“ Tieto heslá v zásade nikdy v praxi neplatili – v prijímaní imigrantov do EÚ rozhodne nešlo o nejaké ideály kultúrneho obohatenia sa, ale o prosté ekonomické využitie prisťahovalcov, aby zaplnili voľné pracovné miesta na pozíciách, ktoré by, úprimne povedané, v západnej spoločnosti asi málokto prijal a taktiež to [...]

 • Nielen územná celistvosť Iraku je otázna – celý región je na pokraji chaosu

  Júl 13th,2014 Posted in Analýzy, Články, Zo sveta

  Nikto nečakal, že sa “výborne” vyzbrojený a vycvičení irackí vládni vojaci dajú na útek pod náporom pár tisíc bojovníkov z organizácie Islamského štátu v Iraku a Levante. Rýchle dobytie Muselu – druhého najväčšieho mesta v Iraku, bohatého na ropu a ropný priemysel, ktorý je ohniskom sváru medzi ústrednou Irackou vládou a Kurdskou autonómnou oblasťou. Ozbrojenci z [...]

 • Európska únia v multipolárne usporiadanom svete – čo po roku 2014

  Máj 11th,2014 Posted in Analýzy, Články
  O

  Po uverejnení odhadov (v západných médiách), že čínska ekonomika v tomto roku predbehne podľa ekonomických ukazovateľov „vyznávaných“ Západom ekonomiku USA, sa znovu ukázalo, že existuje presvedčivá alternatíva k západnému „liberálnodemokratickému“ modelu, ktorá môže viesť k hospodárskemu úspechu, najmä ak ho hodnotíme kvantitatívne –  množstvom vyrobeného a spotrebovaného tovaru, ktorý sa dá speňažiť. Zároveň považujeme za potrebné veľmi silne zdôrazniť, [...]

 • Cesty presadzovania komunistickej politiky

  Máj 4th,2014 Posted in Analýzy, Články
  europarliament

  Po rozpade východoeurópskej socialistickej koalície stáli komunisti pred otázkou, aký postoj majú zaujať k Európskej únii (EÚ). Ich hodnotenie tohto zoskupenia ako politického nástroja monopolistického kapitálu bolo nepochybne správne. Zotrvávať však na postojoch proti EÚ v zmysle neangažovať sa v jej záležitostiach, by bolo kontraproduktívne. Z hľadiska taktiky a stratégie politického boja nedialektické. Je preto správne, že Komunistická strana Slovenska [...]

 • Zápas o Ukrajinu

  Apríl 24th,2014 Posted in Analýzy, Články, Zo sveta
  majdan3

  Ukrajina sa v posledných mesiacoch opäť stala bojiskom vo svete monopolistického kapitalizmu. Po páde východoeurópskeho socializmu a rozpade Sovietskeho zväzu už druhý krát. Tak „oranžová revolúcia“ ako aj tohtoročný „euromajdan“ prináša zmenu v čele ukrajinskej vládnej moci. Do jej čela sa namiesto proruských síl majú postaviť sily prozápadné. Ideologická interpretácia týchto síl sa pohybuje v [...]

 • O nevyhnutnosti zosilnenia pôsobenia radikálnej ľavice pri fungovaní EÚ

  Apríl 22nd,2014 Posted in Analýzy, Články, Zo sveta
  O

  EÚ sa v posledných rokoch ocitla na významnej križovatke svojho ďalšieho fungovania. Ide o jednu z ústredných otázok, o ktorej diskutujú politici, venujú sa jej médiá a je aj obsahom rozsiahlej odbornej a vedeckej tvorby. Voľby do európskeho parlamentu sa v súčasnej situácii považujú za také, ktorých výsledok výrazne ovplyvní ďalší vývoj Únie.  Idea „spoločnej – jednotnej Európy“ nie je myšlienkou, zrodenou až [...]

 • Efektívne vzdelávanie ovplyvní budúcnosť Slovenska

  Apríl 15th,2014 Posted in Analýzy, Články, Z domova

  Ľudia považujú Brusel za niečo, čo im je vzdialené. A to i preto, že väčšina našej legislatívy je odvodená o tej európskej. To občanom málokto z politikov objasňuje. Po rokoch pokusov a príprav  slovenská vzdelávacia sústava po roku 1989 nepostúpila v žiadnych ukazovateľoch kvalitatívne dopredu. Opak je pravdou. Ľudské zdroje sú hlavným bohatstvom Európskej únie. [...]

 • Transatlantická dohoda USA a EÚ o voľnom obchode (TTIP)

  Apríl 9th,2014 Posted in Analýzy, Články, Zo sveta
  usa_eu

  Rokovania zástupcov EÚ a USA ohľadom dohody o voľnom trhu, najmä štvrté kolo rokovania, ktoré sa konalo koncom minulého mesiaca prebehlo na žiadosť americkej strany diskrétne. Verejnosť okrem útržkov a dohadov vôbec nevie o čo ide a aký dopad môže mať pripravovaná dohoda pod názvom TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Pravica o tejto dohode [...]

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist