zmenšiť zväčšiť text
ČLÁNKY
 • You are here: KROKY » Archive for the ‘Kroky do minulosti’ Category

 • Génius novodobých dejín ľudstva

  Január 21st,2014 Posted in Články, Kroky do minulosti
  lenin1

  Od smrti Vladimíra Iľjiča Lenina, svetového proletárskeho vodcu uplynulo 21. januára tohto roku  90 rokov. Počas jeho života i po jeho smrti bol pre ideových protivníkov – cárskeho samoderžavia, cárskych generálov, Kerenského dočasnú vládu, svetovú buržoáznu reakciu, ale aj pre Vatikán úhlavným nepriateľom zatracovaným, znevažovaným, obviňovaným z terorizmu a ďalších vymyslených neprávd. Ani v súčasnosti sa nič na nepriateľskej [...]

 • História varuje

  Január 19th,2014 Posted in Články, Kroky do minulosti, Z domova

  Keď nacistické Nemecko v druhej svetovej vojne bolo porazené a zvíťazila antifašistická koalícia spojencov, korene ideológie hnedého moru zostali nevytrhnuté. Prejavilo sa to najmä po vzniku Nemeckej spolkovej republiky v roku 1949. Západní spojenci a spolkové súdy vynášali mierne rozsudky proti tým, ktorí boli spoľahlivou oporou Tretej ríše v prenasledovaní antifašistov priamo v mestách a [...]

 • Ku vzniku Československa

  Október 28th,2013 Posted in Články, Kroky do minulosti
  csr

  V posledných októbrových dňoch, ako býva dobrým zvykom, si pripomíname vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československa. Preto je dôležité, aby sme sa zamysleli, čo vlastne priniesol tento deň pre naše národy. Je veľmi smutné, že oslavujeme rôzne cirkevné sviatky, ktoré s našou históriou nemajú nič spoločné, avšak významný deň, keď náš národ vytvoril [...]

 • Revolucionár Štefan Major – päťdesiat rokov od úmrtia

  September 19th,2013 Posted in Články, Kroky do minulosti
  major2a

  „Mňa kriminál nezlomil, len ma utvrdil v mojom presvedčení. Som vojakom triedneho boja“ Štefan Major Neumlčali ho úradné zákazy, pažby pušiek, ani žaláre. Ich mreže ho skôr spájali ako oddeľovali od nespokojného ľudu. Mohutné hnutie za jeho oslobodenie, tisíce nových prihlášok do strany na jeho výzvu spoza väzenských múrov, priam familiárna k jeho podobizni rozširovanej po celom [...]

 • Pred sedemdesiatimi rokmi popravili Júliusa Fučíka

  September 8th,2013 Posted in Články, Kroky do minulosti
  fucik

  „Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!“ Dve vety, ktoré dokážu vystihnúť celý život ich autora. Láska k ľuďom, ku svojej vlasti, k mieru a smrť ako výstraha pre nás, budúce generácie. To bol život Júliusa Fučíka, ktorý zomrel presne pred sedemdesiatimi rokmi v berlínskom väzení. Zatratený hrdina Mladý, inteligentný, schopný a atraktívny muž bojujúci za lepší svet. Častokrát prenasledovaný [...]

 • Aktuálnosť SNP

  August 29th,2013 Posted in Články, Kroky do minulosti, Z domova

  Slovenské národné povstanie napriek snahám o jeho dehonestáciu a prekrúcaniu historických faktov patrí v novodobých dejinách Slovákov k jednej z najvýznamnejších udalostí. Vďaka nemu bol Slovenský národ po skončení vojny zaradený na stranu víťazov  a nie porazených. SNP sa stalo dôkazom kultúrnej a morálnej vyspelosti a samozrejme odvahy slovenského národa.  Možno  taktiež zdôrazniť, že SNP bolo druhým najväčším povstaním proti fašizmu v Európe. [...]

 • Nová senzácia okolo Katynskej tragédie

  August 10th,2013 Posted in Kroky do minulosti
  02707540

  Dokumenty, ktoré mali byť dôkazom toho, že poľských dôstojníkov vyvraždili začiatkom 40-tych rokov pri Katyni jednotky sovietskej NKVD sa ukázali ako falzifikáty. Vyplýva to z rozhodnutia Malej komory Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré bolo vyjadrené na záver procesu v prípade „Janovič a iní proti Rusku“. Žaloby boli podané v novembri 2007 a máji 2009. [...]

 • Zabudnutý

  Jún 23rd,2013 Posted in Kroky do minulosti
  O

  V starej Kremničke (okres Žiar nad Hronom) došlo 1. 4. 1945 k tragickej udalosti. Žiak rímsko-katolíckej školy Emil Hanzel stúpil na fašistickú protitankovú mínu a prišiel o život. Rodičia prišli o jediného syna, do ktorého vkladali všetky svoje nádeje. Na mieste tragédie dali postaviť pomník, ktorý pripomína okoloidúcim dôsledky fašistickej zlovôle. Pomník vydržal v pôvodnom [...]

 • Mikroregión Galanta pred Novembrom 1989 a po ňom

  Jún 23rd,2013 Posted in Kroky do minulosti

  Zmyslom tohto príspevku nemá byť charakterizovanie spoločenských a politických pomerov regiónu pred rokom 1989. Túto úlohu prenechajme na objektívne alebo možno aj tendenčné posúdenie budúcim historikom. Príspevok nie je určený ani pre tých spoluobčanov, ktorí pred rokom 1989 žili a pracovali v našom regióne, a teda spoliehajúc na svoju pamäť a vlastnú skúsenosť môžu porovnať, ako bolo pred a neskôr po [...]

 • Krvavé udalosti v Košútoch

  Jún 23rd,2013 Posted in Kroky do minulosti

  Turičné sviatky roku 1931. Komunistická strana v tieto dni organizuje verejné zhromaždenia, lebo predpokladá, že sa na nich bude môcť zúčastniť pomerne veľa ľudí. Zhromaždenia majú byť v Hosťovej, v Horných Salibách a v Košútoch. Okresný úrad však schôdze zakazuje a posilňuje posádky četníckych staníc. Do Galantského okresu je sústredených 140 četníkov. Keď komunisti videli, čo chystajú úrady, zriekli sa usporiadania [...]

Copyright © 2012 KROKY. All rights reserved. TOPlist